Herontwikkeling
het Havenziekenhuis

Het bestemmingsplan Havenziekenhuis ligt inmiddels ter visie. Voor direct omwonenden werd op woensdag 6 december een inloopbijeenkomst georganiseerd. De informatiepanelen van die avond kunt u terugvinden onder 'documenten'.

 Herontwikkeling het Havenziekenhuis

Deze website geeft informatie rondom de herontwikkeling van het Havenziekenhuis. U vindt  informatie over de status van de plannen, het participatietraject en u heeft de mogelijkheid om zich als geïnteresseerde in te schrijven.

Vervat Vastgoed is sinds eind 2018 eigenaar van het Havenziekenhuis aan de Haringvliet 2-10, welke een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Aanleiding hiervoor is dat het gebouw sinds 2017 niet meer dienstdoet als ziekenhuis, sinds 2021 wordt het tijdelijk verhuurt aan studenten, statushouders en Oekraïense vluchtelingen.

Inmiddels zijn de plannen voor de transformatie en nieuwbouw rondom het Havenziekenhuis in grote lijnen bekend. Vervat Vastgoed heeft architectenbureau Mecanoo aangetrokken voor het ontwerp van de deels nieuwe gebouwen. Het is de ambitie om de historie en emotie van het oudste deel van het Havenziekenhuis te waarborgen. De plannen voorzien in twee nieuwe woongebouwen aan weerszijden van het oude hoofdgebouw. In de woongebouwen komen circa 400 woningen. Het kenmerkende hoofdgebouw zelf wordt waar mogelijk in oude luister hersteld. Op het dak hiervan komt een voor ieder toegankelijke horecavoorziening met prachtig uitzicht op de Maas. Ook op de begane grond komen voorzieningen die voor de buurt beschikbaar zijn.  Het is het doel om een bijdrage te leveren aan het tekort aan woningen in de stad en er een aantrekkelijk en veilig deel van de stad van te maken.

Gedurende de uitwerking van de ontwikkeling van het Havenziekenhuis heeft Vervat Vastgoed door middel van een participatietraject omwonenden en andere stakeholders betrokken. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Participatietraject’.

Het ontwerp, de indeling en de functies zijn – mede gebaseerd op de terugkoppeling uit het participatie traject – verder uitgewerkt door het ontwikkelteam. De conceptontwerpen zijn vervolgens getoetst, aangepast en door de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam en eind 2021 positief beoordeeld. Momenteel maakt het ontwikkelteam de plannen definitief voor de indiening van de bouwvergunning en bestemmingsplan, waarin de aandachtspunten vanuit stakeholders en de omgeving zijn meegenomen.

Naast de ontwikkeling van Het Havenziekenhuis, gaat Woonstad Rotterdam met de Hoge Wiek aan de slag. Op deze website is te zien wat zij van plan zijn Nieuwbouwplan Hoge Wiek - Stadswonen. Tot slot mag de buitenruimte niet vergeten worden. Deze wordt door de gemeente aangepakt in relatie tot de ontwikkelingen van de gebouwen. De gemeente zal de omgeving hierover zelf nader gaan informeren. Tezamen vormen deze ontwikkelingen een welkome opwaardering van dit deel van de stad welke de leefbaarheid ten goede zal komen.

 

Het participatietraject

Het participatietraject is begeleid door De Wijde Blik Communicatie, zij beheren ook deze website. Vooruitlopend op het participatietraject is er in 2020 met een aantal stakeholders gesproken, zoals vertegenwoordigers van de woningen aan het Haringvliet, van de woontorens van Vesteda en Woonstad en de erfgoedhaven/woonschepen. Voor stakeholders en omwonenden is er in 2021  een algemene digitale startbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Voor omwonenden zijn daarna drie (online) omgevingsbijeenkomsten georganiseerd per buurt.  Tijdens elke bijeenkomst zijn meerdere thema’s besproken. Deze thema’s zijn voorzieningen in het gebouw, de inrichting van openbare ruimte en groen en de wandelboulevard, en parkeren en ontsluiting. De opbrengst van alle genomen stappen zijn verwerkt in een participatieverslag. Van elke bijeenkomst kunt u een verslag terugvinden op deze website onder ‘documenten’.

Interesse

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Contact

Heeft u vragen? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt binnen drie werkdagen reactie.